Allesvoorniks.nl

elke dag de nieuwste gratis producten

Privacyverklaring (AVG) & Cookiebeleid

Allesvoorniks.nl (nixz), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief, alleen als jij je hiervoor hebt aangemeld.
- Jou te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld als je ons een dode link hebt gemeld, reactie bij een item/actie achterlaat of een bericht hebt gestuurd.

Opmerking: Wij zijn niet in het bezit van jouw gegevens als je een gratis artikel aanvraagt, meedoet aan een geld terug actie, deelneemt aan een prijsvraag, etc. Wij linken alleen naar items/acties die wij op het internet vinden. De acties worden dus ook niet door ons georganiseerd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor de doelen die wij hierboven hebben aangegeven:
- Voor- en/of achternaam
- E-mailadres
- IP-adres
- Nieuwsbriefactiviteit

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dit zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen geen informatie met derden. Jouw persoonlijke gegevens worden dus niet aan derden verkocht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics Statistieken (b.v. hoeveel bezoekers wij elke dag ontvangen)
Wij gebruiken Google Analytics-cookies. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De ip-adressen zijn geanonimiseerd door het laatste deel (octet) van het IP-adres te maskeren. 'Gegevens delen' is uitgezet. Tot slot wordt de Google Analytics-cookies niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten.

Google Adsense
Dit zijn de advertentiesbanners die op de site staan, Hier verdienen wij inkomsten mee. Google Adsense kan cookies op jouw pc plaatsen of web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. Je moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Ons privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Eigen cookies
In sommige gevallen plaatsen wij zelf een cookie. Deze cookie zorgt ervoor dat wij kunnen zien vanuit welke bron je de website bezoekt / gevonden hebt en maakt het bijhouden van statistieken/bezoekersaanstallen mogelijk. De data in deze cookie is niet te herleiden tot een computer, tablet, mobiele telefoon of individu.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Opmerking: Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld je dan eenvoudig af via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt dan uit ons mailbestand gehaald.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.